Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i henhold til loven om støtte til folkeoplysning. Folkeoplysningsudvalget er talerør for foreningerne og agerer som rådgivere over for udvalg for Kultur, Fritid og Idræt.

Folkeoplysningsudvalget består i valgperioden 2018-2021 af:

 

Byrådet
Tine Hessner (B)
Muhammed Bektas (A)
Lene Bang (A)
Egil Hulgaard (C) 
Gustav Juul (V) 

Handicap
Karin Beyer

Idrætsforeninger
Mogens Daniel Bruun
Lars Køster Svendsen
Anne Gram Nielsen
Dorthe Østergaard

Voksenundervisning
Tine Sahlgreen
Sabine Dedlow Steffensen
Jean Becker
 
Idébestemt børne- og ungdomsarbejde
Sven Krarup Nielsen 

Kulturelle foreninger 
Birgit Kjeldgaard
Ilse Schiødt
Kristian Christensen

Tilforordnede (kan ikke stemme)
Endnu ikke udpeget

Mødedatoer 2018

  • Bliver opdateret

Lukkede møder
Møderne er lukkede, men din forening kan godt søge om foretræde, hvis den har en sag på dagsordenen, og det giver mening og folder sagsfremstillingen yderligere ud.

Kontakt
Hvis du vil i kontakt med Folkeoplysningsudvalget, kan du ringe på tlf. 7235 4730 eller skrive til fritid@furesoe.dk


Sidst opdateret 08. februar 2018

Kontakt

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)


Relevante links